Podmínky ochrany osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovědní odpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které jsou v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Je společnost

Faltek-group s.r.o.

Vyšehradská 12
Bratislava, 85106
Slovakia

+421 907505007

 

IČ: 52 601 803
DIČ : SK2121077959
Zápis: -Zapsaný v obchodním rejstříku Okresního soudu Čadca
Oddíl: Sro
Vložka: 72999/L

- a provozuje webovou stránku danuty.sk kde Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tzn. určujeme jak budou osobní údaje zpracovány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případně i další zpracovatele, kteří nám budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na těl. čísle: +421 907 505 007 nebo e-mail: info@faltek.sk

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněnému zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či

uděleného souhlasu, plníme podle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah zpracování dat a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám svěřili sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů)

poskytování služeb a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nutně potřebujeme k plnění smlouvy. (např. zasílání přístupu do online kurzu, dodání knihy či jiného zboží.

vedení účetnictví

Jste-li zákazník, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nutně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail, jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Pokud jste našim zákazníkem, činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud jste naším zákazníkem, zasíláme Vám Newslettery pouze na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro marketing a cílené reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

fotografie a videozáznamy

Na některých našich živých akcích – školeních, seminářích,… děláme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke shlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět pomocí našich kontaktních údajů.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stánku zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovány pouze na základě Vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který umožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme všechna možná (akutálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinou zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:
SmartSelling – aplikace pro komunikaci, web a služby
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
Google
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Websupport – registrace domén
WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko
Facebook – FB pixel
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Írsko, VAT IE9692928F
Shoptet s.r.o. Dvořeckého 628/8, Praha 6 IČ: 28935675
DHL Express Slovakia, spol. s r.o., se sídl. Letiště M.R. Štefánika, Bratislava 820 01 IČ: 47927682
Direct Parcel Distribution CS, s.r.o., se sídlem Technická 7, 821 04 Bratislava IČO: 35834498
Slovenská pošta, a.s., se sídlem Partizánská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 36631124
Heureka Shopping s.r. 02387727 o Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 IČ: 02387727.
Pricemania s.r.o.
Všeobecná úvěrová banka, a.s. Mlýnské nivy 1, 82990 Bratislava 25 / Quatro/

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít dalších aplikací či zprostředkovatelů, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovaná výhradně v Evropské unii nebo ve státech, které zajišťují odpovědnou úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte mnoho práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@boksy.sk.

Máte právo na informace, které jsou plněny touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dnů, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo vidíte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využívat, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše údaje nepřesně, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje vymazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na vymazání (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na vymazání (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme všechny Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dalších zpracovatelů a záloh. K zajištění práva na vymazání potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě vymažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení vymazání Vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů ČR

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČ: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220.
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Ohlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasíláme pokud jste náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů označením odhlašovacího odkazu v každém zasláním e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejich zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení pracovních vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2019.

Faltek-group s.r.o.

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je ve společnost Faltek - group s.r.o. (dále jen „provozovatel“) zajištěná v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále i jen „Zákon“).

 

Práva subjektů údajů

Dotčená osoba má, bez ohledu na právní základ zpracování osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, vymazání, omezení zpracování a právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky, nebo právo podat návrh k zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

 

Více informací o právech subjektů údajů (pdf)
Jakým způsobem může dotyčná osoba uplatnit své právo (pdf)
Oznámení porušení ochrany osobních údajů dotyčné osobě (pdf)

 

Informační povinnost vůči dotčeným osobám

 

Zásady spravedlivého a transparentního zpracování osobních údajů vyžadují, aby dotyčná osoba byla informována o existenci zpracovatelské operace a jejích účelech.

Informace související se zpracováním osobních údajů týkajících se dotyčné osoby provozovatel dotyčné osobě poskytuje v době získávání osobních údajů od dotyčné osoby, nebo pokud byly osobní údaje získány z jiného zdroje, v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů v souladu s Nařízením a Zákonem.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz